Hukuki Makaleler

Avukat Leman Elif ÇAVUŞOĞLU | BURSA

Suç denilince akla ne gelmektedir öncelikle ondan bahsetmek isteriz, Ceza Hukuku...

Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.

İş yeri devri ile çalışan işçilerin kıdem tazminatları bu devirden etkilenmez.

Gece vakti suç işlemek , gece vakti ne zaman başlar ne zaman biter? Türk Ceza Kanunu...

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi 1475sayılı İş Kanunu 14. madde de gösterilen koşul...

Türk Ceza Kanunun ‘Mal Varlığına Karşı Suçlar’ başlığında 141 ve 147.maddeleri arasında...

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu’nu onayladı...

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi yıllık 270 saatin üzerindeki fazla çalışmalar için her yılın başında işçinin yazılı onayını almayan işletmelerde...

06/01/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 680 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda...

Denetimli serbestlik kanun koyucu tarafından belirlenmiş deneme süresi içerisinde kişinin belirli şartlara bağlı kalarak...

Boşanma davası açmış ve bu davada kendisi ya da çocuğa yararına nafaka bağlanan kişiler, bağlanan nafakalarını almakta sorun...

6763 sayılı kanun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra Türk Ceza Kanun da uzlaşma kapsamında sayılmayan suç tipleri...

Olası bir boşanma davasında, isteminiz üzerine eşinizin tarafınıza maddi-manevi tazminat ödemesine karar verilip verilmeyeceği...

Türk ceza kanunun 148. maddesinde düzenlenen yağma suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ‘ malvarlığına karşı suçlar’ bölümünde yer...

İhtarname taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargılama makamına taşınmadan önce, alacaklının borçluya, işçinin işveren veyahut...