CEZA YARGILAMASINDA USUL

CEZA YARGILAMASINDA USUL

Bursa Barosuna bağlı olarak Bursa da özellikle ceza hukuku alanında faaliyet göstermekteyiz.

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren ve yine asliye ceza mahkemesinin faaliyet alanında olan tüm suçlarda avukatlık yapmaktayız.

Suç denilince akla ne gelmektedir öncelikle ondan bahsetmek isteriz, Ceza Hukuku, Türk Ceza Kanununda sayılan ve kanunun koyucu tarafından yapılması yasaklanan fiilleri düzenlemekte olup bu fiillerin işlenmesi suçtur.
( hukuka uygunluk sebepleri özel durumları içermektedir.)
 
Kişiler kasten veya taksirle kanunun koyucunun yasakladığı filleri işleyerek ceza yargılaması ile karşı karşıya kalabilirler. Nitekim Türk Ceza Kanunun 4. Maddesinde düzenlenen ve 'Kanunun Bağlayıcılığı' başlıklı maddesinde, ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılamaz denilmektedir.

Büromuzda, tutuklu ve tutusuz olmak üzere tüm ceza davalarına bakılmakta olup, takip süreci soruşturma aşamasından , (savcılık ve sulh ceza mahkemesi aşamalarında ) itibaren titizlikle takip edilmektedir.

Hakkında Ceza Soruşturması açılan bir kişi süreçte tutuksuz veya tutuksuz olarak yargılanabilmektedir. Soruşturma aşamasında tutuklu dosyaların incelenmesi tutuklu veya müdafinin hazır bulunduğu ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yapılan bir duruşma ile 27-28 günde bir yeniden incelenmektedir.
Sulh ceza mahkemesi tarafından verilen tutukluluk durumunun devamı kararına karşı itiraz yolu açıktır.

Soruşturma aşamasının tamamlanması ( takipsizlik kararı verilmediği hallerde )  iddianamenin görevli ve yetki mahkemece kabulü ile biter. Görevli ve yetkili mahkemenin iddianameyi incelemesi için 15 günlük süresi vardır ve bu süre iddianame değerlendirme süresidir. Sürenin bitiminde ya da bitimi beklenmeksizin iddianamenin kabulü ile kavuşturma aşaması işlemlerine geçilir.
İddianame değerlendirilirken şüphelinin tutukluluk durumu da incelenebilir ve gerek görüldüğü halde hazırlanan tensip ile tutuklunun tahliyesine karar verilebilir. 

Ceza yargılamasında yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesindir 
(CMK 12 )
Örneğin Bursa Merkezde işlenen bir suçtan dolayı yetki Bursa Mahkemelerinde iken, Bursa'nın İnegöl İlçesinde işlenen bir suçtan dolayı yetki İnegöl Mahkemelerindedir.

Görevli Mahkeme ise hangi mahkemenin hangi davalara bakacağıdır. Bu durum da yine kanunlarla belirlenmiştir.

Asliye Ceza Mahkemesinin görevine giren işler, 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren davalardır. Asliye Ceza Mahkemesi tek hakim ve savcıdan oluşan mahkemelerdir.

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren işler, 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren davalardır. Ağır Ceza Mahkemesi 3 hakim ( 2 üye ve 1 başkan ) ve savcıdan oluşan heyettir.

Örneğin Bursa'nın İnegöl ilçesinde işlenmiş bir adam öldürme davasında yetkili ve görevli mahkeme İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi iken, Bursa Merkezde meydana gelen hırsızlık suçundan dolayı yetkili ve görevli mahkeme Bursa Asliye Ceza Mahkemeleridir.

İddianamenin kabulü ile soruşturma aşaması sona erer ve kovuşturma aşamasına geçilir. Kovuşturma aşamasında tutuklu olan sanığın, tutukluluk durumu görevli mahkemesince ayda 1 kez olmak üzere dosya üzerinden incelenmektedir.
Verilen tutukluluk durumunun devamı kararına karşı tutulu ve müdafinin ( avukatının ) itiraz hakkı vardır. Ayrıca tutuklu işlerde dosyada var olan her yeni gelişmede tutukluluğa itiraz hakkımız mevcuttur.

Kovuşturma aşamasındaki delillerin toplanması ve değerlendirilmesi aşaması bittikten sonra mahkeme ( ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesi ) somut delillere göre kuşkuya yer vermeyecek netlikte bir karar vermelidir.
Bu kararın CMK 231. Maddesinde yer alan beraat kararı olması halinde, müşteki tarafın istinaf talebine göre hamle yapılacaktır.
Ancak aleyhe verilmiş olana bir mahkumiyet hükmü için, kararı veren mahkemeye ( ağır ceza mahkemesi veya asliye ceza mahkemesi ) süre tutum dilekçesi verilmeli ve üst kanun yolu olan İstinaf Mahkemelerine başvurma iradesi ortaya konulmalıdır.
Mahkeme tarafından verilecek olana kararlardan biri de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması olup bu karar gereği halinde itiraza tabidir. İtiraz da merci Ağır Ceza Mahkemesidir.

Tüm bu işlemler son derece teknik olup, bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Sürecin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için ağır ceza avukatlığı yapan ve ceza hukukunda tecrübesi olan avukatlarla çalışılması doğabilecek zararların önlenmesi açısından önem taşımaktadır.