Aile Hukuku

Aile Hukuku

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, mal rejimi, hısımlık, soy bağı, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi konularda uyuşmazlıkların mahkeme önünde ve taraflar arasında protokol düzenlenerek çözümü için özel hayatın gizliliğine dikkat ederek Aile Hukuku alanında Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Anlaşmalı boşanma için protokol tanzimi ve hukuki mütalaa verilmesi.
 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nişanın bozulması temelinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Müşterek çocukların velayetinin verilmesi için taleplerin takibi ve neticelendirilmesi.
 • Mal rejimi tasfiyesi davalarının takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Eşlere evlenme öncesi safhada, uygulanacak mal rejimi sözleşmeleriinin tanzimi ve tüm yönlerini kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık.
 • Soy bağının kurulması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Aldatan eş ve 3. Kişi hakkında manevi tazminat davası açılması ve takibi