Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik kanun koyucu tarafından belirlenmiş deneme süresi içerisinde kişinin belirli şartlara bağlı kalarak cezasının cezaevi dışında infaz edilmesini sağlayan bir kurumdur. Denetimli serbestlik kişinin hem sosyal hayata uyum sağlayabilmesi için son derece önemlidir.

671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 01/07/2016 tarihinden önce işlenen yönünden ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sistem uygulanması yoluna gidilmiştir.

Bu düzenleme ile, 01/07/2016 tarihinden önce işlenen suçlar bakımından ;
*Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.
*Süreli hapis cezasına mahküm olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda çektikleri halde koşullu salıverilme hükümleri uygulanacaktır.

01/07/2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda ise 5275 sayılı yasanın 105/a maddesine göre cezaların infazı yapılacaktır.

671 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin dışında kalan suç tipleri var olup, Bu suç tiplerinin infazları yine 5275 saylı yasaya göre yapılacaktır.

671 sayılı KHK hükümlerini kapsamayan suç tipleri;

1 ) Kaste adam öldürme,
2 ) Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşime yada beden veya ruh bakımından krndisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş kasten yaralama,
3 ) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
4 ) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar,
5 ) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti,
6 ) Devletin güvenliğine karşı suçlar,
7 ) Terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar,
8 ) Anayasal düzene karşı suçalar,
9 ) Milli savunmaya karşı suçlar,
10) Devlet sırlarına karşı suçlar,
11) Örgütlü tüm suçlar,
12) Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler aynı hüküm nedeniyle,
13) Bankacılık zimmeti,
14) Tahhüdü ihlal suçu işleyenler,
15) Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmayanlar.

01/07/2016 tarihinden önce işlenip de 671sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlarda, 5 yıldan az ceza alanlar, en fazla 3 gün içinde iyi halli olduğu tespit edilince açık cezaevine geçiş ve şartları oluşması halinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler.

01/07/2016 tarihinden önce işlenip de 671sayılı KHK’nin infaz rejimi kapsamında olan suçlarda,5 yıl veya daha fazla ceza alanlar cezalarının 1/10’unu kapalı cezaevinde geçirdikten sonra açık cezaevine geçebilirler ve şartları uygunsa denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler.

SUÇTA TEKERRÜR HALİNDE UYGULAMA
Tekerrür halinde infaz oranı 3/4’tür, suçta tekerrür uygulanan hükümlüler, aynı yasa kapsamında yer alan 2 yıllık denetimli serbestlik tedbiri uygulamasından yararlanabilirler.

DENETİMLİ SERBESTLİK İHLALİ SONUÇLARI NELERDİR?
Hükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararının ihlal edilmesi halinde, cezasının kalan kısmının cezaevinde geçmesine sebep olacaktır. Bu nedenle hakkında denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin yükümlülüklerine riayet etmesi çok önemlidir.

Denetimli serbestlik yaptırımı olarak belirli günlerde veya saatlerde kolluk birimlerine imza atmak suretiyle bildirimde bulunmak yükümlülüğünde olan hükümlü imza atmadığı taktirde denetimli serbestlik ihlali nedeni ile hakkında verilen hüküm hapis cezası olarak infaz edilebilir.