UZLAŞMA

6763 sayılı kanun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu tarihten sonra Türk Ceza Kanun da…