İhtarname nedir?

İhtarname taraflar arasındaki uyuşmazlığın yargılama makamına taşınmadan önce, alacaklının borçluya, işçinin işveren veyahut herhangi bir…