Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Bu uzmanlık; ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları, işletme adları, haksız rekabetin önlenmesi, ticaret sicilleri, cari hesaplamaları gibi tüm kavramları kapsamaktadır. Bu hukuk disiplininde muhatap alınan 3 unsur bulunur.

Bunlar:

·       Tüzel kişiler ve Tacirler,

·       Ticaret işletmeleri

·       Ticaret işleten dernekler ve vakıflardır.

Bu hukuk disiplini kapsamında görülen tüm davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, sermaye piyasası Hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku gibi diğer hukuk dalları da bu kapsamda değerlendirilmekte ve ele alınmaktadır.