Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

İnsanlar için toplu halde toplumda yaşamak tabii zorunlu bir durumdur. Çünkü; toplum içinde insanlar ihtiyaçlarını daha kolay karşılar. Bir arada yaşayan insanların arasında çatışma çıkması, uyuşmazlık olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Toplumda çatışma çıkmasını önleme görevi, uyuşmazlıklara çözüm bulma süreci ancak belirli bir yaptırımların uygulanmasıyla olur. Uygulanan bu yaptırımlara ceza adı verilir.

Ceza hukuku, toplu yaşamanın getirdiği sosyal düzene karşı hangi davranışların cezalandırılmasının, hangi davranışlara yaptırım uygulanması gerektiğini belirler. Ceza hukuku, toplumu oluşturan insanların haklarını belirleyerek, toplum barışının korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunun temel felsefesi hukuksuz toplum, toplumsuz hukuk olmaz ilkesidir.

 • Kolluk Birimlerinde ve Savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunmak ve avukatlık hizmeti sunulması.
 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Savcılklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
 • El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi.
 • Süre tutum ve temyiz dilekçesi hazırlanması.
 • Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri.
 • İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi.
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.