Yağma (Gasp) Türk Ceza Kanunu 148

Yağma Suçu  Nedir? Türk ceza kanunun 148. maddesinde düzenlenen yağma suçu 5237 sayılı Türk Ceza…